OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ako ošetrovať potlačený textil ?

Pri praní a ošetrovaní potlačeného textilu priamou alebo nepriamou /transferovou/ sieťotlačou,

dodržujte zásady uvedené v tabuľke:

Tieto parametre ošetrovania potlačeného textilu definované výrobcami farieb, majú prednosť

pred piktogramy výrobcu textilu, ktoré sú uvedené na visačke nepotlačeného textilu!

 Nedodržanie zásad pri praní a ošetrovaní  môže viesť  k zníženiu životnosti a poškodeniu potlače

a následne k strate nároku na uznanie prípadnej reklamácie.