OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Naša firma  sídli od r. 2012 vo vlastných  priestoroch  v obci  Železná Breznica,  ktorá  leží  v severozápadnej časti zvolenského okresu na úpätí Kremnických vrchov, vzdialenej 12.km od mesta Zvolen. V týchto priestoroch je zriadená kompletná prevádzka s technológiami sieťotlače a tampoprintu.

 
 
 
Kontakt
 
Dataservice, s.r.o.
962 34 Železná Breznica č.105
info@print-dataservice.sk
+421 905 621 924 (Pavel Husa)
 
 
Faktúračné údaje
 
IČO:         31565077
IČ DPH:    SK2020475094
IBAN:       SK3002000000000668345412
SWIFT:     SUBASKBX
Zapísané v OR OS v B.Bystrici; Odd Sro. Vložka č.: 469/S

 
GPS súradnice:  48.618044o N; 19.014520o E